Kömür Madenciliği Delici Ekipmanları

UZUN AYAK KESİCİ KAFA UÇLARI


Kömür madenciliğinde otomasyon yöntemi ile hidrolik ayaklar vasıtası ile yapılmış tahkimat ve kömür
bantlarına temas eden bir kesici kafanın rotasyonu ile çıkarılan madenin konveyör vb. yöntemlerle yeryüzüne çıkarılması sistemi totalde uzun ayak madenciliği olarak adlandırılmaktadır. Bu rotasyonel kesici kafanın cevhere temas eden tungsten karbür mesnetli gerek radyal gerekse rotasyonel uçları özel üretilmiş uç tutuculara ve toz engellemek üzere dizayn edilmiş fiskete sistemleri firmamızca son teknoloji ürünleri olarak tedarik edilebilmektedir.

ROADHEADER İLE GALERİ AÇMAK

Madencilikte cevhere ulaşabilmek için çeşitli yer altı tünellerinden yaklaşımlar dizayn etmek
gerekmektedir.Maden planlama mühendisleri bu tünelleri statik denge ,cevhere olan yakınlık, dönüş
yolları ,ve havalandırma parametrelerini hesaba katarak gerçekleştirirler. Bu galerilerin kesiti düzgün,
tahkimatı sağlam, mümkün olduğunca geniş yapıda açılması çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu
galerileri açmanın bir çok yöntemi olup kayaç sertliği, ilerleme hızı ve maliyetler göz anına alındığında
kömür madenciliğine en uygun yöntemlerden birinin Roadheader yöntemi ile galeri açmak olduğunu kabul edebiliriz.Bu rotasyonel kafaya sahip hidrolik makinaların ekonomik ömrü boyunca ciddi bir uç
tüketim maliyeti olduğunu düşünürsek kaliteli uç ve uç tutucu kullanımının önemi bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. Dünyaca ünlü temsilciliklerimiz ve yılların verdiği bilgi birikimi ile kayaçla temas eden kesici
kafalara optimum birim maliyet sağlayacak tungsten karbür mesnetli rotasyonel uçlar ve uç tutucuların tedarik hizmetini yürütmekteyiz. Unutulmamalı ki doğru ürünü seçmek mühendislik ve tecrübe gerektirir.

EL TABANCALARI(PNÖMATİK)MAKİNELERİ


Konvansiyonel kömür madenciliğinin tarihi yüzyıllar ötesine dayanmakta olup bireysel insan gücü ön
plana çıkarılmaktaydı. İnsanlar ısınma, yemek pişirme ve çeşitli ulaşım araçlarında fosil yakıtlar
kullanmayı denedi ve başardılar. İlk madencilik denemelerinde küçük alanlarda el yordamıyla çıkarılan
kömür daha ufak parçalara ayrılarak çeşitli ihtiyaçlar dahilinde kullanılıyordu. Böylece konvansiyonel
kömür madenciliğinin temelleri atılmış oldu. Günümüzde gerek lağımların ihtiva ettiği dar alanlar
,gerekse yüksek kalorili kömür cevherlerinin bulunduğu derinlikler büyük makine ve teçhizatların
sığdırılmasını mümkün kılmamaktadır. Elektrikli aletlerin kıvılcıma müsait yapısı yeraltında biriken gazlar
ve fosillerin yanıcı ve tütücü olmasından dolayı pnömatik aletlerin kullanılması yaygın bir metot olarak
geliştirilmiştir. Özetle Pnömatik aletler basınçlı bir hava yöntemiyle hareketlenen piston ve onun
oluşturduğu darbe kuvveti ile kesici delici metalleri iletmesi ve cevhere temas etmesi sonucu parça kırım
elde edilmesi yöntemidir. Bu delici kesici aletler gerek kömürün parçalanması gerekse çeşitli
havalandırma bacalarının oluşturulması ve sıkışan gazların tahliyesi için genellikle el yordamıyla çalışan
sehpalı pnömatik makinaların rotasyonel ve darbeli matkap uçlarıdır. Firmamız bilgi birikimi ve
temsilcilikleri ile bu pnömatik aletlerin ve kesici ekipmanların tedariği konusunda uzmanlaşmış bir
kuruluştur.