Maden & Tünel Havalandırma Sistemleri

Yeraltı madenciliğinde her ne kadar otomasyonel gelişmeler yaşansada  insan faktörünün ön plana çıkmış  olması kayda alınmaması mümkün değildir. İnsanın temel ve yaşamsal ihtiyaçlarından biri oksijeni sentezleyerek hücrelerine iletmesi ve kirli kanda biriken karbondioksiti dışarı vermesi ile gerçekleştirdiği solunumdur.

Madende kullanılan cihazların ve makinaların emisyon salınımları yer altında sıcaklık farkı ve patlama ve kazı sonucu duman, gaz ve tozların dışarıya alınması için havalandırma kritik bir önem taşımaktadır. Yeryüzünde bulunan temiz hava yüksek basınçlı itici ve emici fanlar havanın iletildiği fantüpler vasıtası ile yeraltındaki yaklaşım ve üretim galerilerine iletilmekte bazı havalandırma  bacaları hesaba göre ayarlanmış kapılar i ile belirli bir yer altı maden hesabı üzerinden değerlendirilerek madenin genişleme raporlarına göre çeşitli revizyonlarla sürdürülmektedir.

Bu hesaplamada kullanılan parametrelerden bazıları içerdeki toplam dizel güç, sıcaklık ,rakım ve derinlik içerde ,insan sayısı, galeri kesit çapları ve boyutları şeklinde olmakla beraber seçilen havalandırma ekipmanlarının güvenlik sağlamlık ve kullanılabilirlik gibi özellikleri büyük önem teşkil etmektedir.