Tophammer & DTH Delici Ürünler

TOPHAMMER DELİCİ ÜRÜNLER

Gerek galeriler gerekse cevherin olduğu kısım ve açık ocak madenciliğinin bir çok uygulamasında delme patlatma metodundan yararlanılmaktadır. Kısaca delme patlatma metodu bir delici makinenin ucuna takılan aşınmaya ve darbeye dayanımlı ekipmanlar vasıtası ile patlayıcı delikleri delinmesi ,koyulan patlayıcının infilak ederek daha önce takriben hesaplanmış malzemelerin kesitten ayrılması olarak adlandırılmaktadır. Delme patlatma metodunda delgi üç ana metotla yapılabilir. Bu metotlar kayacın sertliği, derinlik, gereken enerji miktarı, boyutlar gibi parametreler ele alınarak seçilebilir.

Ana metotlar rotary delgi, hem rotasyon hem darbe içeren kuyudibi dth delgi ,hem rotasyon hem darbe içeren tophammer delgi olarak adlandırılır. Enerjinin iletilme sistemine göre farklı çap ve derinlikte delgi yapabilen bu sistemlerden tophammer olanı paletli sistem bir gövde üzerine oturtulmuş uzun bir bom ve bu boma entegre drifter ya da  tabanca dediğimiz hidrolik darbeli ve rotatif ekipman ,bu ekipmana bağlı şank, manşon ,tij, kendinden manşonlu  tij ve tungsten karbür uçlu bitlerden oluşmakta drifterden üretilen darbe ve rotasyon tijler vasıtasıyla zemine temas eden en uç kısma kadar iletilmektedir.Kısa mesafeli delgilerde (25metreye kadar  kabul edilebilir)en etkili ve pratik sistem olup ,yeraltı delici Jumboları ,yüzey madenciliğinde kullanılan rok delicilerde tercih edilmektedir.

Unutulmamalı ki bir delici makine ilk yatırım maliyetinin dışında ekonomik hayatı boyunca binlerce Euroluk delici sarf malzeme tüketmektedir. Bu yüzden birim maliyet düşük kaliteli ürünler seçmek kritik önem arz etmektedir.

DTH DELİCİ ÜRÜNLER

Enerjinin iletilme sistemine göre farklı çap ve derinlikte delgi yapabilen bu sistemlerden DTH olanı ekskavatör tabanlı bir makinanın önüne yerleştirilmiş uzun bir bom ve üzerindeki rotary kafa  ile bağlantılı delik delinen alana kadar uzatılmış tijler ve bu tijlerin ucuna yerleştirilmiş DTH çekiç(tabanca) ve DTH çekicin bitinden oluşmakta olup enerjin sürekli delinen alanı ucunda kalması ile uzun ve geniş çaplı delgiler yapabilmeye müsaittir.

Kritik konu bir pnömatik piston vasıtası ile çalışan DTH çekiç(kuyu dibi çekic)   enerji vermek içi gerekli olan basınçlı havanın kuyu mesafesi uzadıkça artması ve basıncı koruyabilmesidir. Kabaca kuyu dibi delgi sistemi kuyu dibi çekiç tabanca dth bit birbirine eklenmiş tijlerden rodlardan oluşmaktadır.